Velden zijn niet correct ingevuld

De 14 dagen brief voor incasso's bij consumenten

In de frustratie top 10 van ondernemers staan facturen die onbetaald blijven. Klanten die van alles beloven, maar toch niet betalen. Als voor u de maat vol is, besluit u om een incassobrief te (laten) sturen. Om incassokosten in rekening te mogen brengen bij consumenten moet u in uw incassobrief de 14 dagen termijn opnemen. Hoe zit dat nu precies?

Medio 2016 is een aantal vragen aan de Hoge Raad gesteld over incassokosten en de veertiendagenbrief bij consumentenincasso’s. Die vragen zijn inmiddels door de Hoge Raad beantwoord.

Veertiendagentermijn

De kern van al de onduidelijkheid rondom de 14 dagen brief is artikel 6:96 lid 6 BW. Hierin staat dat een consument buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is als 'vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning'. 

Wanneer begint deze termijn van 14 dagen?

De veertiendagentermijn begint te lopen op de dag nadat de consument de 14 dagen brief heeft ontvangen. In het algemeen is het redelijk om als uitgangspunt te nemen dat de brief is bezorgd op de tweede dag na verzending. Dit kan echter voor discussie zorgen. Aangetekend verzenden zorgt voor meer zekerheid.

Formuleren van de 14 dagen termijn

De formulering van de brief heeft ook de nodige discussie opgeleverd. Hier zijn twee voorbeelden die voldoen aan de wettelijke eisen volgens de Hoge Raad:

Voorbeeld 14 dagen brief formulering 14 dagen termijn bij incasso

Vermelden consequenties

Naast het hanteren en formuleren van de juiste veertiendagentermijn, is er nog iets van belang om uiteindelijk recht te hebben op vergoeding van de incassokosten. U moet ook de gevolgen vermelden die intreden als de consument alsnog niet op tijd betaalt. De gevolgen bestaan uit het betalen van de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente, dus dat vermeldt u in de brief met daarbij de hoogte van de incassokosten.

Toets van de rechter

Mocht ondanks uw brief betaling uitblijven en de zaak tot een procedure komen, wees er dan op alert dat een rechter vrij is om uit eigen beweging te controleren of aan de regels is voldaan. Ook als uw debiteur niet verschijnt in de procedure. Denk bij het versturen van een incassobrief daarom altijd om de juiste termijn en de juiste formulering daarvan.

Meer weten? Onze advocaten in Assen of Hoogeveen adviseren u graag.Naar blogverzicht