Velden zijn niet correct ingevuld

Mag ik onderhandelingen afbreken?

We maken het in de praktijk geregeld mee: u bent druk in onderhandeling over een contract, bijvoorbeeld een bedrijfsovername. Eén van de partijen krijgt spijt en wil de onderhandelingen afbreken. Kan dat zomaar, zonder gevolgen? Hoe zit dat dan met toezeggingen op papier of een mondelinge toezegging? Wie draagt de kosten als onderhandelingen worden afgebroken? We geven u twee waardevolle tips die u kunt gebruiken tijdens contractonderhandelingen.

 

Een mondelinge toezegging ís een toezegging

Eerst een stukje theorie. Behalve als het om onroerend goed gaat, kunnen vrijwel alle contracten naar Nederlands recht mondeling afgesproken worden. Dus zelfs de verkoop van een miljoenenbedrijf, kan met een handdruk gebeuren. Tijdens onderhandelingen kan een situatie ontstaan dat partijen al min of meer aan elkaar vast zitten, zonder dat er een handtekening op papier staat. Slim is anders; want hoe wilt u zaken bewijzen als er niets op papier staat? Zo'n situatie wilt u het liefst voorkomen, vandaar dat wij altijd adviseren om vooraf duidelijk te maken dat mondelinge afspraken in een onderhandelingstraject niet gelden.

 

Tip 1: Zet op papier dat u pas gebonden bent, als er een volledige, door beide partijen ondertekende, (overname)overeenkomst ligt. 

U voorkomt hiermee dat de andere partij in de veronderstelling komt te verkeren dat er al een begin van een overeenkomst is. Maar zelfs met zo’n afspraak bent u niet helemaal veilig wanneer u besluit de onderhandelingen toch af te breken. De Hoge Raad heeft bepaald dat een partij die zich terugtrekt uit onderhandelingen, schade moet betalen aan de andere partij. Dat geldt in gevallen waarin de ander er ‘gerechtvaardigd op mocht vertrouwen’ dat een overeenkomst tot stand zou komen. Dus als de onderhandelingen heel ver gevorderd zijn en misschien zelfs al schriftelijk vastliggen in niet ondertekende contracten, kan het geld kosten wanneer u de onderhandelingen afbreekt. De schade omvat dan in ieder geval de gemaakte kosten, maar soms ook de waarde van het contract voor de andere partij. Deze situatie is te voorkomen door de zaken vooraf goed te regelen.

Tip 2: Spreek van tevoren af dat partijen zich op ieder moment uit de onderhandelingen kunnen terugtrekken, zonder dat ze schadeplichtig worden ten opzichte van de andere partij.

Die afspraak moet natuurlijk op papier, dat spreekt voor zich. Veelal gebeurt dat in een voorovereenkomst, of intentieverklaring. Tijdens overnames gebruikt men graag Engelse termen, zoals de ‘letter of intent’ (LOI) of ‘heads of agreement’ (HOA). Het doel van zo’n intentieverklaring is om voor beide partijen vooraf helder te krijgen, wat de gevolgen zijn als het onderhandelingsproces niet leidt tot een afgeronde deal. Ofwel: wanneer de verliefdheid niet uitmondt in een huwelijk.


De onderhandelingen over een contract bij bedrijfsovername of commerciële samenwerking is vaak een intensief en spannend proces. Het hoofd koel houden is belangrijk, net als goede juridische ondersteuning. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze advocaten.Naar blogverzicht