Velden zijn niet correct ingevuld

Acquisitiefraude: misleidende verkooptechnieken en spookfacturen

Ondernemers krijgen er allemaal wel eens mee te maken: acquisitiefraude. Op het meest drukke moment van de dag belt een acquisitiefraudeur met de vraag of u snel even een handtekening kunt zetten voor de administratie, waarna blijkt dat u een overeenkomst heeft ondertekend met een voor u onbekend bedrijf. Denk ook aan de spookfactuur - de rekening voor niet geleverde goederen of diensten - die op de mat valt en zonder aarzeling wordt betaald. Na betaling blijkt dat u akkoord bent gegaan met een duur contract waar u niet zomaar vanaf kunt. Acquisitiefraude is een serieus probleem. De schade van acquisitiefraude voor het Nederlandse bedrijfsleven wordt geschat op ruim 400 miljoen euro.

Tot 1 juli 2016

Tot 1 juli 2016 moesten gedupeerden een beroep doen op de algemene civiele regelingen, zoals dwaling, bedrog, onrechtmatige daad of eventueel wanprestatie. Het bewijsrisico rustte hierbij op de ondernemer. De ondernemer moest dus bewijzen dat sprake was van dwaling, bedrog, etc. Veel ondernemers gingen daarom niet over tot actie. De bewijslast en daarmee het (geldelijke) risico van een procedure was te hoog. Oftewel, er was sprake van een maas in de wet waar oplichters mee uit de voeten konden.

Vanaf 1 juli 2016

Daarom vond de wetgever het noodzakelijk om de wet te wijzigen. Vanaf 1 juli 2016 worden ondernemingen, beroepsbeoefenaars en organisaties beter beschermd tegen acquisitiefraude. De ondernemer die op basis van misleidende informatie een overeenkomst heeft getekend of een spookfactuur heeft betaald kan, op grond van de gewijzigde artikelen 6:194 en 6:196 BW, eenvoudiger de transactie annuleren en schadeloos worden gesteld.

Misleidende mededeling

Om aanspraak te kunnen maken op de bescherming van deze artikelen moet sprake zijn van misleidende informatie. Hiervan is sprake als de fraudeur essentiële informatie verzwijgt of als informatie op een dubbelzinnige of onbegrijpelijke manier wordt verstrekt, waardoor de ondernemer een besluit neemt die hij anders niet zou hebben genomen.

U kunt zich voorstellen dat ook hiervan het bewijs lastig te leveren is. Daarom is de wetgever de ondernemer tegemoet gekomen. Indien een ondernemer een vordering instelt wegens een misleidende mededeling, wordt de bewijslast met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de gedane mededeling omgekeerd (artikel 6:195 BW). Het is dan aan de wederpartij om te bewijzen dat de verstrekte informatie juist en volledig was.

Gevolgen voor de acquisitiefraudeur

De wetgever heeft ook het wetboek van strafrecht aangepast: de acquisitiefraudeur kan een gevangenisstraf of een geldboete krijgen voor de door hem begane oneerlijke handelspraktijken.

Wordt u geconfronteerd met acquisitiefraude? Dan heeft u dus sinds 1 juli 2016 een stok om mee te slaan. Uiteraard kunnen de advocaten van Actio u hierbij adviseren en bijstaan.Naar blogverzicht