Velden zijn niet correct ingevuld

Aanbod en aanvaarding: druk op de rode knop

U kent de casus waarschijnlijk wel: een deelnemer van het TV-spel Postcode Loterij Miljoenenjacht drukte in oktober 2013 op de rode knop, waarmee hij besliste niet verder te spelen en genoegen te nemen met een prijs van € 125.000,00. Een mooi bedrag, zou je zeggen, maar de deelnemer wilde eigenlijk helemaal niet op de knop drukken. Hij deed dat vanwege de zenuwen, was zijn verklaring. Hij wilde doorspelen. Nadat presentatrice Linda de Mol navraag deed bij de notaris, besliste deze laatste dat doorspelen niet mogelijk was. Door de druk op de rode knop was het aanbod van € 125.000,00 aanvaard en het spel voorbij.

Wanprestatie gepleegd?

De man liet het er niet bij zitten. Hij incasseerde eerst zijn prijs en ging toen naar de rechter. Hij vond dat Endemol, de producent van het programma, wanprestatie tegen hem had gepleegd door hem niet door te laten spelen en hij wilde dat de rechter dit voor recht zou verklaren. De rechter wees op 13 september 2017 het vonnis en wees de vorderingen van de man af. Volgens de rechtbank was voldoende duidelijk dat het spel zou stoppen door op de rode knop te drukken. Dat was al jaren gangbaar binnen het spel en de speler wist dit ook en had zich voorafgaand aan het spel daarmee schriftelijk akkoord verklaard.

Gebrekkige wilsuiting

Hoewel de casus zelf wellicht wat onnozel lijkt, zitten er toch grappige juridische aspecten aan. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Iemand biedt € 1.000,00 op een auto en de verkoper accepteert dat bod. Er is een koopovereenkomst. Maar wat nu als diegene die geboden heeft helemaal niet wilde bieden? Dus hij verklaarde wel, maar wilde niet? Juristen noemen dat een ‘gebrekkige wilsuiting’. Je zegt ja, maar je bedoelt nee. Je wilt doorspelen, maar drukt toch op de rode knop.

Wat geldt in zo’n geval?

In principe komt er geen overeenkomst tot stand als wat je zegt niet gelijk is aan wat je bedoelt. Dit kan zowel gelden voor een aanbieding als een acceptatie. Alleen als de ander erop mocht vertrouwen dat wat je zei, ook is wat je bedoelde, dan komt er wel een overeenkomst tot stand. In de praktijk komt het erop neer dat een onredelijk en ongeloofwaardig aanbod of acceptatie niet leidt tot een overeenkomst en een redelijke wel. 

De rechter vindt dat gebrekkige wilsuitingen in een spelsituatie anders beoordeeld moeten worden dan in het normale handelsverkeer. Juist in een spelsituatie komt het aan op beheersing van de zenuwen en handelen onder druk. Als je daaraan bezwijkt en de rode knop indrukt terwijl je dat eigenlijk niet wilde, verlies je het spel, aldus de rechter. Dat is ‘all in the game’. De spelregels moeten daarover wel duidelijk zijn, voegt de rechter daaraan toe.

Ondernemen is overeenkomsten sluiten

Wat heeft u daar als ondernemer nu aan? Nou, ondernemen is overeenkomsten sluiten. Dat gaat over aanbod en aanvaarding, iedere keer weer. Bewustwording is belangrijk, zodat u de volgende keer misschien iets langer nadenkt wanneer u besluit op een rode knop te drukken. 

Heeft u vragen over het sluiten van een overeenkomst? De advocaten van Actio helpen u graag! Neem contact met ons op en maak een afspraak. Naar blogverzicht