Velden zijn niet correct ingevuld

Mag ik als werkgever mijn personeel observeren?

Iedere werkgever is er wel eens mee geconfronteerd: de zieke werknemer. Ziekmelding naar aanleiding van een arbeidsconflict, ziekmelding wegens verstoorde verhoudingen of zelfs ziekmelding wegens het voornemen van ontslag.

Ook onze cliënten hebben daar vaak mee te maken. Onlangs adviseerde Actio Advocaten in een zaak waarin de werknemer zich had ziek gemeld omdat het contract niet zou worden verlengd. Ziekmelding zonder echt ziek te zijn. En met die mededeling moet de werkgever het vervolgens maar doen?

Ziekmelding, wat daar de reden ook van  is, gaat vaak gepaard met een grote behoefte aan informatie aan de kant van de werkgever. Als ondernemer zit je dan in een lastig parket; de werknemer laat niets van zich horen en de Arbo-arts wil niks zeggen. Dit in verband  met het recht op privacy van de zieke werknemer. 

Soms ligt de oplossing in het observeren van de werknemer. Er zijn detective-bureau’s die speciaal voor ondernemers bij arbeidsconflicten uitzoeken of de werknemer wel echt ziek is of niet. Onlangs hadden we een procedure waarin dit speelde. Wij traden op als advocaat voor een ondernemer. Die ondernemer was ter ore gekomen dat de zieke werknemer overdag activiteiten ontplooide die niet klopten met het ziektebeeld. De werkgever schakelde een bedrijfsdetective in en liet de werknemer daarom observeren. De uitkomst van de rapportage was voor de werkgever aanleiding om de werknemer op staande voet te ontslaan. Uiteraard kon Actio Advocaten daarbij (en de procedure die daarop volgde) van dienst zijn.

De meeste rechtbanken laten zo’n observatierapport als bewijs in een procedure toe. Dit uiteraard mits het niet te gek wordt, het recht op privacy van werknemers moet zo veel mogelijk gewaarborgd worden. Er moet bijvoorbeeld een vermoeden zijn dat de werknemer zich onterecht ziek heeft gemeld. Verder moet het toegepaste middel in verhouding tot de overtreding van de werknemer zijn. Op iemand met een griepje stuur je geen detective af, zogezegd. 

Actio Advocaten weet dat u als ondernemer soms wel het vermoeden heeft dat de zieke werknemer handelt in strijd met het aangegeven ziektebeeld. Werkgevers zouden graag meer ruimte willen hebben om het ziektebeeld en gedrag van hun werknemers te toetsen.  

Actio Advocaten kan u als ondernemer bijstaan met al uw arbeidsrechtelijke problemen. Ook in het voortraject, wanneer er nog geen problemen aan de hand zijn kan Actio Advocaten veel voor u betekenen. Een goed onderbouwd personeelsdossier kan veel kopzorgen voorkomen. Laat uw P&O organisatie op voorhand bijvoorbeeld eens toetsen door Actio Advocaten.

Meer weten?

Heeft u vragen over hoe om te gaan met uw zieke werknemer? Neem gerust contact met ons op. U kunt altijd een afspraak maken op een van onze vestigingen in Assen of Hoogeveen.Naar nieuwsoverzicht