Velden zijn niet correct ingevuld

Mag er onderscheid gemaakt worden op basis van leeftijd of sekse bij het aanbieden van producten en diensten?

Onlangs heeft Radar onderzocht of een bank zomaar de mogelijkheid tot roodstand op uw betaalrekening mag inperken op basis van leeftijd of sekse. Marian ontving namelijk een brief van haar bank dat de mogelijkheid tot roodstand van haar betaalrekening op termijn wordt aangepast. Gedurende een periode van 10 jaar wordt deze mogelijkheid teruggebracht van € 2.500 naar € 1.000. Mag ABN AMRO op basis van leeftijd of sekse onderscheid maken bij het aanbieden van diensten of producten? Onze advocaat Marcel Walvius was in de uitzending te horen en gaf antwoord op de belangrijkste vragen. 

Mag uw bank restricties leggen aan het rood staan vanwege uw leeftijd?

  1. Is er sprake van leeftijdsdiscriminatie?

  2. Mag er onderscheid gemaakt worden op basis van leeftijd of sekse? 

  3. Mag de bank eenzijdig deze wijziging doorvoeren? 

Direct door naar de conclusie 


1. Is er sprake van leeftijdsdiscriminatie?

Marian mag vanaf 65-jarige leeftijd minder rood staan dan dat ze ervoor deed. Is er hier sprake van leeftijdsdiscriminatie door de ABN AMRO?

Geen sprake van leeftijdsdiscriminatie

Nee er is geen sprake van leeftijdsdiscriminatie. In de Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd (WGBL) is het verbod tot leeftijdsdiscriminatie vastgelegd. Hierin is opgenomen dat er niet gediscrimineerd mag worden op basis van leeftijd wanneer het gaat om arbeid, beroep en beroepsonderwijs.

2. Mag er onderscheid gemaakt worden op basis van leeftijd of sekse?

Om hier antwoord op te geven bekijken we eerst twee wetten die hier van toepassing zijn, namelijk:

Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd

Wanneer het gaat om discriminatie op basis van leeftijd wat betreft arbeid, beroep of beroepsonderwijs mag er niet gediscrimineerd worden op basis van de WGBL. Dit verbod op leeftijdsdiscriminatie geldt alleen niet als het gaat om het verkopen van goederen en/of diensten.

Niet in strijd

ABN AMRO maakt onderscheid op basis van leeftijd bij het verkopen van diensten. Wat ABN AMRO hier doet is op basis van leeftijd dus niet in strijd met de WGBL.

Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB)

De AWGB verbiedt om onderscheid te maken op basis van: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Dit verbod geldt ook wanneer het gaat om het aanbieden van goederen en / of diensten.

Niet in strijd

Een bank mag dus geen onderscheid maken op basis van sekse. In het geval van Marian gaat het om onderscheid op basis van leeftijd en niet op basis van sekse. Ook hier geldt daarom dat de ABN AMRO niet in strijd is met de AWGB.

3. Mag de bank eenzijdig deze wijziging doorvoeren?

Deze vraag staat compleet los van het maken van onderscheid op basis van leeftijd of sekse bij het aanbieden van producten en / of diensten. Dit is een vraagstuk die betrekking heeft op het contractenrecht. Hier is dan de vraag: heeft ABN AMRO met Marian afgesproken dat zij deze wijziging eenzijdig mogen doorvoeren?

Bewijslast ligt bij de bank

Deze bevoegdheid van ABN AMRO kan door Marian bestreden worden. Het is dan aan ABN AMRO om aantoonbaar te maken dat overeengekomen is dat zij deze wijziging eenzijdig mogen doorvoeren. Dit kan aantoonbaar gemaakt worden door bijvoorbeeld te verwijzen naar de kredietovereenkomst, die al dan niet in samenhang is met de algemene voorwaarden.


Dus mag er onderscheid gemaakt worden op basis van leeftijd of sekse?

Bij het aanbieden van diensten en producten mag er op basis van leeftijd wél onderscheid gemaakt worden. Wordt er bij het aanbieden van diensten en producten onderscheid gemaakt op basis van sekse, dan mag dat niet. Dit geldt ook voor het aanbieden van producten of diensten waarbij er onderscheid wordt gemaakt op basis van: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksueliteit of uw burgerlijke staat.Naar nieuwsoverzicht