Velden zijn niet correct ingevuld

Gedupeerden storing T-Mobile kunnen schadevergoeding vragen

Afgelopen maandag en dinsdag (eind oktober 2013) zijn abonnees en gebruikers van het netwerk van T-Mobile getroffen door een langdurige netwerk storing. Hierdoor was het voor klanten van T-Mobile lange tijd niet of slechts beperkt mogelijk om te bellen, te sms’en of gebruik te maken van mobiel internet in Hoogeveen en omgeving.

Door de grote afhankelijkheid van mobiele diensten zorgen netwerk storingen voor grote ergernis bij bedrijven en consumenten. Daarnaast kan het verstrekkende gevolgen hebben. Bedrijven en werknemers die niet bereikbaar zijn, hogere kosten door het gebruik van een vaste telefoon voor het bellen naar mobiele nummers en ander ongemak. Bereikbaarheid is essentieel voor bedrijven, instellingen en consumenten. Er wordt  ook veel in bereikbaarheid geïnvesteerd. Bijna iedereen heeft wel (dure) abonnementen voor mobiele telefonie en internet.

“In ruil daarvoor mag van de telecomaanbieder worden verwacht dat de bereikbaarheid is gegarandeerd en problemen snel worden opgelost. Als dat dan zoals afgelopen week voor een lange periode niet het geval is dan is compensatie op zijn plaats” aldus Actio.

“Compensatie bij storingen in de telecomsector is nog niet bij wet geregeld. Er wordt wel hard aan gewerkt. Minister Kamp heeft op 17 oktober jl. aangekondigd dat nog dit jaar een concept wetsvoorstel gereed zal zijn. Op basis van de nieuwe wet is compensatie bij een langdurige netwerkstoring verplicht. Dit ongeacht de vraag of schade is geleden. De wettelijk verplichte schadevergoeding zal worden gekoppeld aan de maandelijkse abonnementskosten. Inhoudende dat iedere klant bij een storing van 1 dag recht heeft op een vergoeding van tenminste 1/30 van de maandelijkse abonnementskosten.” 

Dit is toekomstmuziek waar de vele gedupeerden van afgelopen week weinig aan hebben. Is er dan geen enkele mogelijkheid om compensatie te ontvangen of schade vergoed te krijgen? Jawel, telecomaanbieders zoals T-Mobile hebben vooruitlopend op de nieuwe wetgeving en onder druk van de publieke opinie in het afgelopen jaar regelingen aangeboden aan klanten vanwege een langdurige storing in het netwerk.

In een vergelijkbaar geval heeft ook T-Mobile een regeling aangeboden aan haar klanten. Actio Advocaten wil dan ook samen met getroffen ondernemers bewerkstelligen dat T-Mobile haar klanten in Hoogeveen en omgeving compenseert voor de langdurige netwerkstoring en de schade die daarvan direct het gevolg is.

Namens de ondernemers in Hoogeveen en omgeving zal T-Mobile worden aangeschreven en worden aangedrongen op compensatie en vergoeding van directe schade. Bent u gedupeerd of heeft u schade geleden? Meld u aan via info@actio.nl.Naar nieuwsoverzicht