Rechtsgebieden

Actio betekent procedure in het Latijn en staat voor het verrichten van een actie om recht te halen. Het Romeinse recht, waar ons civiele rechtstelsel op is gebaseerd, was gevormd rondom deze procedures (actiones). Een bekende actio die ook in ons huidig recht voorkomt is de Actio Pauliana, die benadelingshandelingen in en buiten faillissement tegengaat.

 

Hoe werkt ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?


Het kan zijn dat het even niet goed met uw bedrijf gaat. De omzet blijft achter, een klant valt weg, kosten stiigen. In die gevallen moet u snijden in kosten, bijvoorbeeld door te reorganiseren. Vaak ontkomt u dan niet aan ingrijpende maatregelen, zoals ontslag van werknemers. U kunt dan personeel ontslaan met een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Zo’n procedure gaat via het UWV Werkbedrijf, het vroegere CWI. Bij het UWV moet u  ontslagvergunning verzoeken.

Het UWV Werkbedrijf kijkt naar het belang van de ondernemer bij continuïteit van de onderneming aan de ene kant, en het zwaarwegende belang van de werknemer bij behoud van werk aan de andere kant. Wanneer een slechte financiële situatie wordt aangevoerd als reden voor de ontslagaanvraag moeten de cijfers over de laatste drie jaren worden getoond (balans, de winst- en verliesrekening met toelichting en een liquiditeitsbegroting).

De ontslagvergunning wordt niet afgegeven wanneer niet voldoende wordt gemotiveerd waarom de werknemer niet voor de onderneming kan worden behouden door overplaatsing, omscholing of natuurlijk verloop.

Wanneer meerdere werknemers dienen af te vloeien kan het zijn dat er sprake is van een zogenoemd collectief ontslag. In dat geval dient het afspiegelingsbeginsel te worden gehanteerd. Dit beginsel houdt in dat de ontslagen worden verspreid over de leeftijdsgroepen binnen de onderneming per uitwisselbare functiegroep.

U merkt het al aan de terminologie: de procedure via het UWV Werkbedrijf vergt een goede en gedegen voorbereiding en kent veel valkuilen. Onze

arbeidrechtspecialisten en ontslagadvocaten

zijn u ook in het geval van een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen graag van dienst.

Meer weten?

Actio Advocaten en Juristen is de juridische partner voor het MKB. Wij zijn gevestigd in Assen en Hoogeveen. Neem contact op met één van onze medewerkers of vul ons 'bel mij terug' formulier in. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 << terug naar de veel gestelde vragen
Contract Generator Faillissement Manager