Velden zijn niet correct ingevuld

Fraude binnen de onderneming

Bedrijfsfraude komt veel vaker voor dan gedacht. Iedere ondernemer loopt het risico geconfronteerd te worden met fraude, op veel verschillende manieren. Maar wat is nu eigenlijk ‘fraude’?

Gek genoeg is fraude geen juridische term. Het staat bijvoorbeeld niet in het Wetboek van Strafrecht. Als een jurist het over fraude heeft, wordt vaak gesproken over een opzettelijke onrechtmatige handeling ten nadele van een ander met als doel daar (economisch) voordeel uit te halen. Ja, leest u die zin nog maar een keer…

In veel bedrijven wordt gefraudeerd. Soms gaat om kleine dingen, bijvoorbeeld het meenemen van een pak printerpapier, maar vaak loopt het ernstig uit de hand. Bekend zijn  gesjoemel met declaraties of onjuiste registratie van gewerkte uren. Fraude heeft grote gevolgen voor de cultuur binnen uw bedrijf en de onderlinge verhoudingen. Bij personeel kan het idee ontstaan dat bepaald gedrag geoorloofd is, of dat men ermee weg kan komen. Al snel kan sprake zijn van een glijdende schaal.

Het is dan ook niet voor niets dat bij de ontdekking van fraude binnen de onderneming snel wordt gehandeld en drastisch wordt ingegrepen. Frauduleus handelen wordt in de hitte van het moment dan vaak aangegrepen voor een ontslag op staande voet. Ook dat kan leiden tot lange conflicten, want waar u als ondernemer het meenemen van een rolletje postzegels heel ernstig vindt, kan de kantonrechter best denken dat dit wel meevalt. En dan draaien de rollen bij een ontslag op staande voet plotseling om: uw personeel besteelt u, maar u moet toch een ontslagvergoeding of schadevergoeding aan uw werknemer betalen. De fraudeur krijgt een vordering op u.

Dit kan anders zijn als u tijdig (juridisch) advies inwint. U heeft in een dergelijke situatie behoefte aan snel en adequaat handelen van uw advocaat en ook van uw accountant wanneer het gaat om financiële malversaties. Dit voorkomt een hoop kopzorgen en kosten.

Actio Advocaten weet in dergelijke situaties de koe bij de horens te vatten en heeft de kennis en ervaring in huis om u direct met raad en daad terzijde te staan. Doortastend en snel handelen voorkomt dure uitglijders.

Fraude wordt vaak pas in een laat stadium ontdekt en het verhalen van de schade vergt tijd en is lang niet altijd mogelijk.

Meer weten?

Actio Advocaten wil in het belang van de ondernemer bijdragen aan preventie. Wilt u daarom meer weten? Neem dan contact op met onze vestiging in Assen of Hoogeveen.Naar nieuwsoverzicht