Velden zijn niet correct ingevuld

Online rechtspraak met de eKantonrechter

Het procederen is zo oud als het recht zelf. Wie meent een aanspraak op iets te hebben, moet daarvoor soms een rechterlijke procedure starten. Dat betekent dat men op een zekere dag letterlijk tegenover de wederpartij staat. Daar worden vervolgens de standpunten van beide partijen toegelicht, vaak door advocaten, waarna de rechter zijn oordeel uitspreekt.

Rechtspraak 2.0

Anno 2014 is er naast deze klassieke vorm van rechtspraak een meer eigentijdse vorm van een procedure gekomen. Het gaat dan om de zogeheten ‘eKantonrechter’. Natuurlijk gaat het hier wel om een fysieke rechter, maar het rechtspreken doet hij online. Er wordt op dit moment een proef gehouden door de rechtbanken Rotterdam en Den Bosch, met de bedoeling de procedure van de eKantonrechter op termijn landelijk in te voeren. Hoe gaat deze procedure nu precies in haar werk?

Hoe gaat de eKantonrechter precies te werk?

De verzoekende partij dient een verzoekschrift in tot het behandelen van een bepaalde zaak. Het verdere verloop gaat via het internet. Zo bepaalt de eKantonrechter eerst of de zaak geschikt is voor ‘digitale’ behandeling. Wanneer dit inderdaad het geval is, kunnen beide partijen hun mening over de zaak kenbaar maken. Hierna vindt de zitting plaats. Het fysieke gedeelte verdwijnt dus niet geheel en al uit de procedure. Een uitzondering is echter wel mogelijk. Als partijen duidelijk maken dat zij geen behoefte hebben aan de zitting, wordt dit onderdeel geschrapt. De rechter doet vervolgens binnen acht weken uitspraak, waarvan partijen een bericht ontvangen.

Niet alle zaken kunnen online worden behandeld

Niet iedere zaak is geschikt voor behandeling door de eKantonrechter. De meer gecompliceerde zaken blijven het exclusieve domein van de fysieke rechter. De eKantonrechter behandelt alleen zaken op het gebied van wonen, werken en winkelen tot maximaal € 25.000,-. Te denken valt bijvoorbeeld aan burenruzies over het kappen van een boom of knippen van een heg, of aan een geschil tussen verhuurder en huurder met betrekking tot bijvoorbeeld overlast van de huurder.

Waar moet ik op letten bij de eKantonrechter?

Naast dat de aard van de zaak zich moet lenen voor de eKantonrechter, geldt er nog een vereiste voor het aanhangig maken van een zaak. Beide partijen moeten namelijk wel instemmen met de gang naar eKantonrechter. Zij moeten dit ook laten weten. Hoort u na verloop van tijd nog niets van de partij waarmee u een geschil heeft, dan valt het toch te overwegen om een ‘gewone’ procedure te starten. De komende tijd zal uitwijzen hoe populair het rechtspreken door de eKantonrechter wordt. Zeker is in ieder geval dat het hier om een interessante combinatie van het recht en de digitalisering gaat.Naar blogverzicht