Velden zijn niet correct ingevuld

NAM aansprakelijk voor psychische schade

De rechtbank in Assen heeft op woensdag 1 maart 2017 een belangrijk vonnis gewezen. In dit vonnis heeft de rechtbank bepaald dat de NAM aansprakelijk is voor immateriële schade van bewoners uit het aardbevingsgebied in Groningen (zgn. ‘Groningenveld’).

Wat is er precies aan de hand?

Door de gaswinning in Groningen ontstaan aardbevingen. De NAM, die verantwoordelijk is voor de gaswinning, is aansprakelijk voor de schade die ontstaan is door de aardbevingen. Tot nu toe ging dit alleen om materiële schade, zoals bouwkundige schade aan gebouwen. De NAM draait op voor de herstelkosten van scheuren en verzakkingen.

Waarom is deze uitspraak belangrijk?

In de uitspraak van 1 maart zegt de rechtbank voor het eerst dat de NAM niet alleen de materiële (bouwkundige) schade, maar ook de immateriële schade moet vergoeden. Immateriële schade is psychische schade, zoals aantasting van woongenot of geestelijk lijden. Veel Groningers zijn bang geworden, en er zijn veel mensen die psychische klachten ervaren door deze constante angst. Die schade moet NAM nu dus ook vergoeden.

Waar heeft een slachtoffer recht op?

Dat heeft de rechtbank nog niet bepaald. In een nieuwe procedure (zgn. ‘schadestaatprocedure’) moet per slachtoffer worden vastgesteld hoe hoog de schade precies is. Dat kan variëren per persoon, iedere situatie is immers uniek. Slachtoffers van aardbevingsschade moeten echter niet denken dat het schip met geld nu eindelijk binnenkomt; in Nederland zijn de uitkeringen voor psychische schade niet erg hoog. In Nederland zijn er geen ‘Amerikaanse toestanden’, waarin er miljoenen dollars worden betaald voor psychisch leed.

Wat kunnen slachtoffers van aardbevingsschade doen?

Als u bewoner bent van het aardbevingsgebied, kunt u NAM aansprakelijk stellen voor uw schade. Daarbij kan Actio u helpen. Wij verwachten dat NAM in hoger beroep zal gaan van dit vonnis en vooralsnog zal weigeren om schade uit te keren. Achter de schermen zal gewerkt gaan worden aan een algehele schaderegeling die voor alle slachtoffers van immateriële schade zal gaan gelden. Het is niet zo dat iedereen zomaar schade kan claimen; ook immateriële schade zal moeten worden aangetoond. In dat verband is belangrijk of de omkering van de bewijslast (de regel dat niet de gedupeerde zijn schade moet bewijzen, maar NAM moet bewijzen dat de schade een andere oorzaak dan aardbevingen heeft) ook zal gaan gelden voor immateriële schade.

Actio Advocaten volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Heeft u vragen over schade door aardbevingen, of wilt u weten of u in aanmerking komt voor NAM schade? Neem dan contact met ons op.

Jan Maarten Pol

 

 Naar blogverzicht