Velden zijn niet correct ingevuld

Klachtplicht: wanneer en hoe moet u klagen over een geleverde wanprestatie?

We zien het veel voorkomen in de praktijk. Ondernemers doen zaken met elkaar en maken afspraken. Vervolgens treden bij de uitvoering van de gemaakte afspraken problemen op. De overeenkomst die de afspraken bevestigt, wordt niet nageleefd.

U krijgt niet geleverd wat u had verwacht. De machine die u besteld had vertoont gebreken of de adviseur die u had ingeschakeld heeft u niet goed geadviseerd. Kortom: u bent ontevreden. Hoe snel moet u klagen? Wat gebeurt er als u te lang wacht? En: Hoe moet u klagen? Doet u dat schriftelijk, telefonisch, of per e-mail?

Hoe snel moet u klagen? Wacht niet te lang!

In de wet is geregeld wanneer u moet klagen als u ontevreden bent over de uitvoering van een overeenkomst. De wet (artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek) zegt dat ‘binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek’ geprotesteerd moet worden. Maar wat is dat; binnen bekwame tijd? Is dat een week, een maand, een jaar?

De rechter bekijkt van geval tot geval of is voldaan aan de klachtplicht. Hoe eenvoudiger het is om de fout of het gebrek te ontdekken, hoe minder tijd u heeft om te klagen. Een klacht indienen over bederfelijke waren moet sneller dan wanneer het om een huis gaat. Door de bank genomen kun je zeggen dat twee maanden in elk geval tijdig is, hoewel die regel nergens vastligt. Doordat deze regel geen vast gegeven is, hebben we voor verschillende cliënten al overwinningen in de rechtbank behaald. Recent nog, toen de rechter onze cliënt gelijk gaf in een zaak. De wederpartij diende pas na meer dan zeven maanden een klacht in over de door de cliënt geleverde diensten. Dat was voor de rechtbank veel te laat. De hele vordering van de wederpartij van meer dan zeventigduizend euro werd afgewezen.    

Hoe moet u klagen? Klaag het liefst schriftelijk!

Nu u weet dat u niet te lang moet wachten met uw klacht, rest nog de vraag hóe u het beste kunt klagen. Ook daar zegt de wet niets over. Er is geen vormvereiste. De klacht kan dus ook mondeling worden ingediend. Maar komt u dan voor de rechtbank bestaat de kans dat u geen bewijs van uw klacht kunt leveren. De wederpartij kan ontkennen dat u heeft geklaagd. Daarom is het verstandig om schriftelijk uw klacht in te dienen. Dat mag ook per e-mail. Zelfs met een WhatsApp-bericht is er geldig bewijs.

Alleen zeggen dat u het met een factuur niet eens bent is niet genoeg. De rechter verwacht van u dat u duidelijk aangeeft aan de wederpartij wat er aan de goederen of diensten mankeert. U moet motiveren waarom u vindt dat de wederpartij niet goed heeft gepresteerd.

Bent u niet tevreden over geleverde producten of diensten?

Bent u het niet eens met wat uw contractpartner heeft gepresteerd? Is de factuur te hoog? Of heeft u andere gegronde redenen om te klagen? Dien dan zo snel mogelijk een klacht in.

Als u genoegdoening wilt moet u tijdig protesteren en klagen bij de andere partij. Binnen twee maanden is meestal op tijd, maar in specifieke situaties moet het sneller of kan het later. Klagen doet u binnen bekwame tijd, schriftelijk en gemotiveerd.

Meer weten over klachtplicht?

Wilt u als ondernemer weten wat Actio kan betekenen bij vraagstukken die betrekking hebben op ondernemingsrecht en klachtplicht? Neem contact op met onze vestiging in Assen of in Hoogeveen voor vragen of om een afspraak te maken.Naar blogverzicht